Ćwiczenia izometryczne mięśni posturalnych

Ćwiczenia polegają na czynnym napinaniu mięśni bez zmiany długości ich włókien. Skurcz izometryczny oznacza taką pracę, która nie wywołuje w stawie żadnego ruchu.
 

  • Cel: przeciwdziałanie zmniejszaniu sprawności mięśni, nerwów i naczyń krwionośnych. Podstawowym zadaniem ćwiczeń jest wytworzenie silnego gorsetu mięśniowego, który odciąży zwyrodniałe stawy.
  • Metodyka: Czas trwania skurczu izometrycznego wynosi 5 s, a czas odpoczynku 10 s- czas relaksu musi być dłuższy dla zapewnienie ukrwienia. Mięsień należy napinać z możliwie jak największą siłą. Nie wolno wykonywać nagłych i gwałtownych skurczów mięśni, ich rozluźnienie powinno przebiegać także powoli. Podczas ćwiczeń nie należy wstrzymywać oddechu, skurcz izometryczny mięśnia wykonany jest na wydechu przez usta.
  • Liczba powtórzeń: 6- 10 serie 1-2
  • W przypadku pojawienia się bólu ćwiczenia należy bezzwłocznie przerwać.

 
O ćwiczeniach mięśni dna miednicy „Kegla” słów kilka »

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z autorem.