O ćwiczeniach mięśni dna miednicy „Kegla” słów kilka

Literatura:
1. Braekken IH, Majida M, Engh ME, Bo K. Can pelvic floor muscle training reverse pelvic organ prolapse and reduce prolapse symptoms? An assessor-blinded, randomized, controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2010;203(2)
2. R. Czekanowski, Zarys położnictwa i ginekologii oraz mastologia z elementami fizjokinezykoterapii i rehabilitacji , Borgis, Warszawa 2013
3. Bo K. EAU updat Series 2003    « Ćwiczenia izometryczne mięśni posturalnych Błędy przy wzmacnianiu mięśni brzucha »

    Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z autorem.