Bioenergioterapia/ Bioterapia

Bioenergoterapia i bioterapia zaliczane są do całokształtu naturalnych metod oddziaływania leczniczego i terapeutycznego na organizm człowieka.  Dążą one do eliminowania stanu chorobowego, regeneracji uszkodzonych tkanek, wyzwolenia sił samonaprawczych, usunięcia toksyn, przywrócenia sprawności funkcjonalnej drogą wyrównania energetyki człowieka. Składa się na nią szereg działów, które mogą się wzajemnie wspierać i przenikać tworząc jak najlepszy efekt zdrowotny i wspomagający.  Nie są niczym nowym, stosowały je najstarsze cywilizacje. Chociażby w Chinach, gdzie system krążącej energii w meridianach, stosowanych poprzez akupresurę i akupunkturę doczekał własnej procedury medycznej. Nie ma w tych metodach nic nadprzyrodzonego, opiera się na naturalnych prawdach, których nie pamiętamy lub na które nie zwracamy uwagi.

Powinniśmy się wsłuchiwać się w nasze ciało dające sygnały. Duże znaczenie ma dieta, a  80% zaburzeń jest psychosomatycznych np. spowodowanych stresami. Choroba powstaje z powodu osłabienia czynników sam uzdrawiających. Przede wszystkim trzeba dbać o psychikę , styl życia, pokarm, higienę. Sam Hipokrates  mówił , że żywność może być lekarstwem, nie wymyślał lekarstw tylko korzystał z darów natury. Samoleczenie przede wszystkim jest to wiedza o wrogu, a dysponując  odpowiednimi informacjami i symptomami, możemy sobie samemu pomoc. Dodatkowym, nieocenionym elementem jest pozytywne myślenie, umiejętność dostrzegania pozytywów uważana jest za miernik zdrowia psychicznego.  Polega to na pozytywnym wysuwaniu wniosków z otaczającego świata, zdarzeń i ludzi. Dużo na temat pozytywnego myślenia dostarcza Huna o starożytna wiedza Kahunów np. to, że „świat jest tym za co go uważasz, energia płynie tam gdzie koncentrujesz swoją uwagę, jest tu i teraz”. Negatywne myślenie jest chorobą dla nosiciela i otoczenia.

Świadczę porady z zagadnień szeroko pojmowanej bioterapii i bioenergoterapii jak i tzw. naturalnego i zdrowego trybu życia. Trzeba zaznaczyć, że podczas każdej terapii z pacjentem tworzy się pewne porozumienie fizyczne,  psychiczne, emocjonalne oraz energetyczne.« Terapia pijawką lekarską Bańka lekarska bezogniowa »

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z autorem.