McKenzie Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia

Metoda MCKenziego (MDT) to system diagnostyczno-  terapeutyczny, w których wyróżniamy  rozbudowany wywiad, badanie przedmiotowe, techniki terapii manualne i  system edukacji pacjenta. Głównymi cechami jest: stwarzanie warunków do samoleczenia, uniezależnienie pacjenta od terapeuty, minimalna interwencja terapeuty, ocena reakcji symptomatycznych i mechanicznych, klasyfikacja do określonych  zespołów,  dążenie do centralizacji  objawów oraz użycie specjalnych ćwiczeń do zwalczania bólu. W metodzie nacisk położony jest na niezależność pacjenta w leczeniu.  Pacjent otrzymuje narzędzie, którym włada w domu, w pracy i wszędzie gdzie jest- nie teraz w gabinecie, gdyż  proces regeneracji i regeneracji musi cały czas trwać. Generalnie edukacja to najważniejszy element, pacjent musi wiedzieć i rozumieć dlaczego dane ćwiczenie robi, jakie procesy zachodzą w jego organizmie,  jaka jest dla niego odpowiednia pozycja,  tak by stworzyć generalnie najlepsze warunki to zagojenia tkanek.

Diagnozowanie i terapia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn opiera się na znajomości wzorców bólowych,  jak i analizie zachowywania się objawów podczas wywiadu i badania.  Terapeuta zwraca uwagę na analizę  objawów i ich zmienności, dzięki której pacjent kwalifikowany jest do poszczególnych grup, zespołów bólowych lub powiedzieć czy pacjent cierpi z powodu poważnego problemu np. nowotworu. Diagnoza jest mechaniczna i symptomatyczna czyli oceniamy pacjenta na podstawie  reakcji na kontenty ruch. W metodzie przechodzi się płynnie od diagnozy do terapii. Ćwiczenie niekoniecznie musi zmniejszać i eliminować ból, w niektórych zespołach będziemy chcieli ten ból wywołać, by zrealizować program leczenia. Trzeba pamiętać, ze likwidacja bólu nie oznacza końca terapii, musza być zrealizowane określone etapy.

Przeciwwskazaniami do metody są poważne patologie kręgosłupa, zespół ogona końskiego, nowotwory, infekcje, złamania i rozległe deficyty neurologiczne. Według literatury takie przypadki  zajmują mniej niż 2 %.  Wbrew niektórym opiniom MDT to nie metoda leczenia dysków. Sposób zachowania, patologie oraz zmiany pod wpływem ruchu pokazane na przykładzie dysków stanowią model konceptualny, obrazowy dla lepszego zrozumienia. Terapia to nie tylko ćwiczenia wykonywane w tzw. „przeprostach”, większość pacjentów ok. 70% reaguje pozytywnie, ale pozostali wymagają innego kierunku ruchu.

Problem jest ze w głównej mierze pacjenci nie są zdiagnozowani a metoda McKenziego  jako jedyny system diagnostyczno- terapeutyczny daje możliwość obiektywnej diagnozy. Gdy mamy potwierdzona diagnozę to leczenie jest prostsze. Twórca stwierdził, że pewni pacjenci reagują specyficznie na określone ruchy, dlatego zleca się im określone wzorce ruchu. Metoda staje się coraz bardziej powszechna i ceniona, w USA jest tak, że pacjent musi odbyć co najmniej jedną sesja metoda McKenziego, by firmy ubezpieczeniowe dały  odszkodowanie. Wyniki i efekty terapii publikowane są w najlepszych periodykach i  gazetach medycznych o najwyższej wartości metodologicznej.


2014-03/mckezie_szyja.jpg 2014-04/IMG_5004 (2).JPG 2014-05/MCkenzie zgiecie.JPG 2014-05/Mckenzie.JPG

« Masaże Terapia pijawką lekarską »

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z autorem.