Terapia manualna

To metoda manualnego (ręcznego) oddziaływania na człowieka, której celem jest pobudzenie/ wspomaganie naturalnych procesów samoleczenia organizmu. Terapię manualną, chiropraktykę stosowano już w starożytności, spopularyzował ją sam Hipokrates. Należy dodać że poprzez czynności manualne działajmy zawsze holi stycznie, także na psychikę. Działając za pośrednictwem tkanek, psychologię, nastawienie kręgosłupa, odblokowując restrykcje tkankowe, stawowe stanowiących przewodnictwo nerwowe, energetykę rdzenia. Medycyna manualna zajmuje się przywracaniem utraconej funkcji różnych struktur układu ruchu (np. stawu, mięśni, więzadeł) stwarzając warunki do przywrócenia równowagi w organizmie. Choć sama nazwa może wskazywać, iż proces diagnostyki czy terapii są wynikiem rąk fizjoterapeuty, to należy podkreślić iż współdziała i łączy się z innymi gałęziami medycyny tj: neurologią, ortopedią radiologią, reumatologią- to dziedzina interdyscyplinarna!

Zainteresowanie, jakie przeżywa teraz terapia manualna wynika z faktu, iż narzędzia i techniki jakie zawiera stanowią istotne i przy okazji efektywne uzupełnienie kinezyterapii. Medycyna manualna zawiera zawsze dwie procedury postępowania:

 • diagnostyka- rozpoznanie odwracalnych, czynnościowych zaburzeń
 • terapeutycznego – działania mające na celu likwidację zmian funkcjonalnych.

Najistotniejszym elementem w diagnozie jest wykrycie zmian ruchowych w stawach, tkance podskórnej, powięziach, więzadłach, mięśniach i torebkach. Odzyskiwanie właściwej czynności w ww strukturach stanowi podstawę i istotę terapii manualnej. Każda struktura wymaga indywidualnego podejścia, specjalnie dobranej techniki badawczej i leczniczej. Do najczęściej stosowanych zaliczamy oddziaływanie fizykalne- różne formy dotyku, ucisku oraz ruchów biernych.

Przeciwwskazania

 • aktywne wrzody żołądka 
 • zaawansowana osteoporoza
 • guzy jamy brzusznej
 • infekcje skórne
 • nowotwory z przerzurami
 • czynna gruźlica
 • krwotoki niewiadomego pochodzenia
 • świeże urazy
 • choroba psychiczna

Uwagi

 • zabiegi powinny być wykonywane przez posiadających odpowiednie kwalifikacje fizjoterapeutów

.

http://www.kregoslup-roll.pl/kadra.html
 

2014-04/IMG_5013.JPG 2014-04/IMG_5020.JPG 2014-04/IMG_5025.JPG 2014-04/IMG_5106.JPG

« Kinesiologytaping Mulligan- Funkcjonalna Terapia Manualna »

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z autorem.