Cysta Bakera

Występowanie torbieli jest dość powszechne, mogą one powstać w różnych częściach ciała m.in. w dole podkolanowym i jest ona nazywana cystą Bakera. Według literatury występuje od 5 do 58% osób dorosłych zgłaszających objawy w okolicy kolana, zmiana ta lokalizuje się w tylno - przyśrodkowej powierzchni kolana. Torbiele często współistnieją z innymi zmianami w stawie tj. uszkodzenie chrząstki stawowej, zmiany przeciążeniowe, zapalenie chrzątki stawowej, reumatoidalne zapalenie stawów, występują średnio u 82% pacjentów z rozerwaniem łąkotek ( Fielding i in. 1991 ). Należą do klasycznych objawów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych gonartrozy. Należy podkreślić, iż zmiany zarysu dołu podkolanowego mogą mięć różne podłoże np. naczyniowe (tętniaki , rozległe żylaki), mogą być wołane przez guzy tkanek miękkich, nowotwory lub przerośnięcie głowy m. półbłoniastego dlatego do rozpoznania warto  posłużyć się czułym  badan…

Fala uderzeniowa w urologii

Zapraszam na zabieg z wykorzystaniem fali uderzeniowej, która posiada naukowo potwierdzone zastosowanie w wielu schorzeniach urologicznych. Terapia wykonywana jest w NZOZ Terapia, Łódź Młynarska 37/ 41.

Fizjoterapia w uszkodzeniach kompleksu barkowego

Do kompleksu barkowego zaliczamy staw: ramienno- łopatkowy, mostkowo- obojczykowy i barkowo- obojczykowy, łopatkowo- piersiowy.Anatomicznie bark  jest bardzo złożony, zawiera kilka stawów, 18 mięśni,liczne więzadła oraz inne. Jest to struktura, który często ulega uszkodzeniu, gdyż posiada dużą mobilność czyli ruchomość, więc jego stabilizacja jest zaburzona. Terapia jest stosunkowo prosta, jeśli jest dobra diagnostyka, w tym celu wykonuje się szereg testów i badań. Dodatkowo objawy w barku mogą wynikać z promieniowania innych struktur np. odcinka szyjnego abo narządów wewnętrznych (serce, śledziona). Na całkowity obraz składa się:  Dokładny wywiad (objawy, ich siła, początek, dolegliwości podczas aktywności) Badanie fizykalne. Wywiad w dolegliwościach barku nie jest charakterystyczny, dlatego przeprowadza się wiele testów, wśród nich można wymienić: oglądanie pacjenta, badanie odcinka szyjnego, ruchy czynne i pasywne oraz testy s…
Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z autorem.